Новости проекта
Поздравляем с началом учебного года!

1 класс

Дата: 7 мая в 12:05, Обновлено 7 мая в 14:04

Навучанне грамаце (навучанне чытанню)

Дата

Тэма

Заданні

20.04

Ветлівыя словы беларускай мовы

С.116

22.04

Чытанне тэксту Д.Бічэль “Курапатка”

С. 117

24.04

Чытанне тэксту Паўлюк і Цюлік. Замацаванне вывучанага

С.118-119

25.04

Гук Дж, літары Дж,дж

С.120

29.04

Якуб Колас – вялікі беларускі пісьменнік. Верш “Каток”

С.134-135

01.05

Надрадковы знак ‘ (апостраф)

С.123

04.05

Замацаванне вывучанага па тэме “Гукі і літары мовы”

С.124

06.05

Алфавіт

С.125

08.05

Белаурсь-твая Радзіма.Так нараджалася Беларусь

С.126-127

11.05

Нашы асветнікі

С.128-129

13.05

Кантроль навыку чытання па тэксце А.Вольскага “Кропелька”

15.05

Мінск-сталіца нашай Радзімы

С.130-131

18.05

Янка Купала – вялікі беларускі паэт. Верш “Хлопчык і летчык”

С.132-133

20.05

Вучымся ветлівасці

С.136-137

22.05

Вусная народная творчасць. Казка “Спрэчка” і “У свеце прыроды. Апавяданне “Ягадны каляндар”

С.138-139, 140-141

25.05

М.Танк “Жук і слімак”

С.142-143

27.05

Нашы святы. Дзяды. Калядкі. Вялікдзень. Дзень Незалежнасці. Купалле

С.144-147

29.05

Як да нас прыйшла кніга. Ф.Скарына – беларускі першадрука. Кніга – лепшы сябар чалавека. Апавяданне “Свята”; верш В. Берастава “Чыталачка”

С.148-150

Навучанне грамаце (навучанне пісьму)

Дата

Тэма

Заданні

20.04

Літара Я

С.34, пропісь

22.04

Літары дз,Дз

С. 36-37, пропісь

23.04

Літара ё,Ё

С.38,39 пропісь

25.04

Літара ю

С.40-41 пропісь

29.04

Літара Ю

С.42-43 пропісь

30.04

Літары Дж, дж

С.44-45 пропісь

04.05

Апостраф . Алфавіт. Замацаванне вывучанага

С.46-48 пропісь

06.05

Сказ.Слова і сказ

С.1-3,пісьмо

07.05

Цвердыя і мягкія зычныя гукі,іх абазначэнне на пісьме

С.4-7,пісьмо

11.05

Спісванне з задачай. Дні тыдня

С.8-11,пісьмо

13.05

Словы-сваякі.Парныя п-б

С.12-15,пісьмо

14.05

Парныя т-д

С.16-19,пісьмо

18.05

Парныя с-з.Парныя ш-ж. Імёны. Правілы напісання імёнаў з вялікай літары

С.20-26,пісьмо

20.05

Кантрольнае спісванне

21.05

Падзел слоў на склады і для пераносу

С.27-30,пісьмо

25.05

Націск у словах,перанос лоў

С.31-33-пісьмо

27.05

Вялікая літара ў назвах гарадоў, імёнах людзей, мянушках жывёл. Вялікая літара. Літары, якія абазначаюць мяккасць зычных гукаў

С.34-39,пісьмо

28.05

Сказ. Кропка ў канцы сказа. Вялікая літара. Замацаванне вывучанага. Напісанне слоў з вялікай літары

С.40-44,пісьмо

Русский язык

Дата

Тема

Задание

21.04

Сказка-в жизни подсказка

Чтение стихотворения “Шумный Ба-бах”, рисование галвного героя

05.05

Сказка-в жизни подсказка

Заучивание наизусть стихотворения “В мире много сказок”

12.05

Наши домашние любимцы

Отгадывание загадок о домашних животных

19.05

Учимся видеть прекрасное

Отгадывание загадок, заучиваниес короговорки

26.05

День за днем

Лексичсекая игра на вставку пропущенных букв в слова; заучивание названий дней недели

Матэматыка

Дата

Тэма

Заданні

21.04

Таблічнае адніманне з лікамі 5,6

Ч.2,урок 88

22.04

Таблічнае адніманне з лікамі 7,8,9

Ч.2,урок 89

23.04

Пазатаблічнае адніманне з лікамі 5,6,7,8,9

Ч.2,урок 90

25.04

Пазатаблічнае складанне с утварэннем ліку 20.Пазатаблічнае адніманне ад ліку 20

Ч.2,урок 91

29.04

Задачы,якія раскрываюць сэнс дзеяння складання, са словамі “столькі , колькі…”. Кантрольнае вуснае лічэнне

Ч.2,урок 92

Кантрольнае вуснае лічэнне:

1. Запішыце найболей адназначнае лік

2. Запішыце самае маленькае двухзначнае лік

3. Запішыце лік, у якім прыблізіце ідзёт для колькасці 15

4. Запішыце лік, у якім вы прыйдзеце ідзёце наперад 8

5. Запішыце лік, у якім 1 дзесятак і 7 адзінак

6. Увеличьте12 на 2

7. Уменьшыце 20 на 5

8. Першае слагаемое 2, второе слагаемое 6. Знайдзіце сумму

9. Знайдзіце разность кулікоў 6 і 3

10. У гаражы стаяла 8 машын. Уехала пачало 2, а патом ещё 1. Скора машын застаўся стаяць у гаражы?

30.04

Замацаванне

Ч.2,урок93

01.05

Прамая лінія.Пункт.Адрэзак

Ч.2,урок94

05.05

Параўнанне даўжэнь прадметаў на аснове пачуццевага ўспрымання, з дапамогай умойнай меркі

Ч.2,урок 95, 96

06.05

Адзінка даўжыні-сантыметр.Лінейка.Вымярэнне даўжэнь

Ч.2,урок 97, 98

07.05

Пабудова прамой і адрэзка

Ч.2,урок 99

08.05

Замацаванне

Ч.2,урок 100

12.05

Пабудова адрэзка,даўжэйшага (карацейшага)за дадзены

Ч.2,урок 101

13.05

Адзінка даўжыні-дэцыметр

Ч.2,урок 102, 103

14.05

Кантрольная работа

1. Пастаўце правільна знак: больш, менш, роўна.

12 ... 18     18 ... 10      19 ... 8

15 ... 12     17 ... 13      10 ... 10

2. Рэшы прымеры.

11 + 4 =

13 - 11 =

 16 + 3 =

18 - 13 =

11 + 5 =

17 - 13 =

11 + 8 =

13 - 9 =

3. Рэшы задачу.

У парцы пасадзілі 15 берёз і 3 элі. Сколькі ўсяго дрэўеў пасадзіў у парке?

4. Рэшы задачу.

Во двор стаяло 18 машын. Утром 12 машын уехалі. Скора машын застаецца стаяць у двары?

5. Рэшы задачу.

Пачатак 2 адрэзкі. Дліная адна адрэзка - 4 см, дліна другая адрэзка - 12 гл. Какая общая длина отрезков? На сколько см длинную першую отрезку меньше, чем длина второго отрезка?

15.05

Замацаванне

Ч.2,урок104

19.05

Маса прадметаў.Параўнанне прадметаў па масе.Адзінка масы-кілагарм

Ч.2,урок 105-106

20.05

Параўнанне ёмістасцей пасудзін з дапамогай умоўнай меркі.Адзінка емістасцей-літр

Ч.2,урок 107

21.05

Замацаванне

Ч.2,урок 108-109

22.05

Замацаванне

Ч.2,урок 110

26.05

Замацаванне

Ч.2,урок 111

27.05

Замацаванне

Ч.2,урок 112

28.05

Замацаванне

Ч.2,урок 113

29.05

Замацаванне

Ч.2,урок 114

Чалавек і свет

Дата

Тэма

Заданні

21.04

Вясна-час абуджэння раслін

С.48,чытанне тэксту,адказ на пытанні

05.05

Змены ў жыцці дзікіх жывёл вясной

С.50,чытанне вучэбнага дыялога,разглядванне малюнкаў,адказы на пытанне

12.05

Змены ў жыцці свойскіх жывёл вясной

Выканнанне задання “Сігнальшчыкі”, с.52 чытаць

19.05

Жыццё дзікіх і свойскіх жывёл летам

Отгадывание загадок, заучиваниескороговорки,с.61 чытаць

26.05

Лета і здароўе чалавека.Змены ў прыродзе і працоўнаё дзейнасці людзей у розныя поры года

Выкананне задання “Літара за літарай”,  чытанне тэксту с.62

Выяўленчае мастацтва

Тэма

Заданні

Стройная бярозка”

Лепка форма, прапорцыі, канструкцыя бярозы з платсыліну

“Нацюрморт”

Лепка

 Запрашальны білет”

Папяровая пластыка

Жырафа”, “Бегемот”

Кампазіцыя.Гуаш

“Артысты цырка на арэне”

Маляванне.Форма, прапорцыі, канструкцыя

“Пунсовая кветачка”

Маляванне кветачкі ручкамі

 “Хустка для мамы”

Выкананне эскіза

“Забаўныя жывёлы”

Дэкаратыўна-прыкладная дзейнасць і дызайн з паперы

“Кветкавыя матывы”

Дэкаратыўна-прыкладная дзейнасць і дызайн.Маляванне

Беларускія ручнікі, посцілкі, паясы; народныя саламяныя, гліняныя посуд і цацкі. Функцыя, форма (канструкцыя) і дэкор вырабаў.

Дэкор ручніка

“Нацюрморт з простых прадметаў побыту”. Форма, прапорцыі, канструкцыя

Маляванне нацюрморта

“Рознакаляровыя паветраныя шары”.Колер

“Вішня (яблыня) цвіце”.Колер

Маляванне

Дэкаратыўны букет

Лепка рэльефу

Дэкаратыўны нацюрморт

Дэкаратыўна-прыкладная дзейнасць і дызайн

“Мая Беларусь”

Фрыз

Працоўнае навучанне

Тэма

Заданні

Пано “Дыван з асенніх лістоў”

Фларыстыка

Выкананне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў . “Цуда-кветка

аплікацыя з нітак

Выкананне вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў . “Цуда-кветка

аплікацыя з нітак

Выкананне вырабаў з паперы і кардону “Рыбкі”

Канструяванне з палосак паперы

Выразанне семітрычнай выцінанкі

Выразанне рапартнай выцінанкі

Тэхналогія гаспадарання . Афармленне падарункаў, класнага кабінета да свята (калектыўная работа)

Афармленне падарункаў

Тэхналогія гаспадарання. Арганізацыйна-дзейнасная гульняМаміны (татавы) памочнікі

Сервіроўка стала да чаю

Тэхналогія раслінаводства

Паліў і апырскванне раслін, рыхленне глебы, выдаленне пылу з лістоў

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.