Новости проекта
Поздравляем с началом учебного года!

5 класс

Дата: 23 апреля в 11:26, Обновлено 19 мая в 11:30

25-29 мая 2020 г.

Прадмет

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял. Заданні для самастойнай работы

Дамашняе заданне. Форма прадстаўлення настаўніку выкананага задання

Беларуская мова

Урок 1.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле

 с.124, адк. на пытанні.

пр. 250, 251, 254, 255.

Д/з.

Пр.253

Урок 2.

Паўтарэнне вывучанага. Фанетыкаі арфыэпія

с.127.

пр. 257, 258,  259

Д/з.

Пр.263

Урок 3.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

с.131-132.

пр. 264, 265.

Беларуская літаратура

Урок 1.

М.Лынькоў. “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

С.159-167, дачытаць   аповесць

Д/з. дачытаць   аповесць, адказаць на пытанні да яе.

Урок 2.

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год

С.170, адказаць на пытанні

Русский язык

Урок 1

Устойчивые обороты слов и фразеологические словари

§25

§25, упр.254

Урок 2

Повторение

упр.265

Урок 3

Повторение

Русская литература

Урок 1

Внеклассное чтение. Е.Велтисов «Электроник – мальчик из чемодана»

Е.Велтисов «Электроник – мальчик из чемодана»

Выполнить зад. 2-3 на с. 133

Урок 2

В мире русской литературы: эпос, лирика и драма (повторение)

С. 133

Замежная мова

Урок 1.

Самае цікавае падарожжа

Дзённік падарожніка

С.135, пр. 1 (чытаць)

С.137, пр. 2, 3(пабудаваць сказы)

С.138, пр. 4, 5b

Урок 2.

Падарожжа вакол зямнога шара

C. 139, пр. 1а, 1d

С.140, пр. 2а

Урок 2.

Падарожжа на караблі

Выпраўляемся ў падарожжа

С.140-143, пр. 1а, 1с

С.143, пр. 2

Матэматыка

Урок 1.

Вугал

С. 172, № 1, 3, 4

С. 173, № 10

Д/З: С. 172, № 2, 5

Урок 2.

Скарачэнне дробаў

С. 168, № 4, 6, 7

Д/З: С. 168, № 5

Урок 3.

Прывядзенне дробаў да агульнага назоўніка

С.170, № 1, 2

Д/З: С. 171, № 3, 4

Урок 4.

Задачы на дзеянні з дробавымі лікамі

С. 171, № 5, 7, 8

Д/З: С. 171, № 6, 9

Урок 5.

Многавугольнік

С. 173, № 6, 8, 9

Сусветная гісторыя

Урок 1.

Старажытныя германцы.  Старажытныя славяне

§30 – прачытаць, работа з атласам (с.36-37), с.129 пыт.2 вусна

§31 – прачытаць,.пыт.3 (табліца) - пісьмова

С.129 пыт.1 пісьм., пыт.3,4 – вусна

С.131, пытанне да пошуковай дзейнасці

Урок 2.

Выніковае

абагульненне

С.132-133 – гіст. слоўнік

Чалавек і свет

Абагульняючае паўтарэнне

Фізічная культура і здароўе

Працоўнае навучанне

Крыятыўная частка. Вышыўка “крыж”

Выканаць вышыўку крыж на схеме (памер 10 см на 5 см)

Мастацтва

Традыцыйнае народнае жыллё.

Падручнік, §33

АБЖ

Абагульненне

http://horeva-sad.pruzhany.by/?cat=51&paged=4, азнаеміцца

АВР

18-22 мая 2020 г.

Прадмет

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял. Заданні для самастойнай работы

Дамашняе заданне. Форма прадстаўлення настаўніку выкананага задання

Беларуская мова

Урок 1

Запазычаныя словы ў беларускай мове

§31, правілы на с. 114-116.

Пр. 232,234,236

 (пісьмова),

Д/з.

Пр.237

Урок 2

Пераклад з рускай мовы на беларускую вучэбнага тэксту “Мелодыя”

 Пр. 239

Урок 3

Паняцце пра фразеалагізмы. Роля фразеалагізмаў у маўленні

§32,  правіла с.120.

пр. 242, 244, 246.

Д/з.

Пр.247

Беларуская літаратура

Урок 1.

М.Лынькоў. “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

С.129-143, прачытаць 2 часткі аповесці

Д/з.

Вусны аповед пра Мішкава дзяцінства, яго гульні, забаўкі

Урок 2.

М.Лынькоў. “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

С.143-159, прачытаць 3,4 часткі аповесці

Д/з.

Вывуч. на памяць урывак (пачатак раздзела“як Мішка трапіў на выйсковую службу” і да слоў: “І пах ад іх ішоў далёка-далёка..”

Русский язык

Урок 1.

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова и термины

§23

§23, упр.232

Урок 2.

Устаревшие слова. Неологизмы

§24,

§22, упр.243

Урок 3.

Фразеологические обороты

§25

§25, упр.253

Русская литература

Урок 1.

Внеклассное чтение. А.Гайдар «Тимур и его команда»

А.Гайдар «Тимур и его команда»

Прочитать с. 126-127

Урок 2.

К. Булычев «Миллион приключений» (глава «Джинн в корабле»)

К. Булычев «Миллион приключений» (глава «Джинн в корабле»)

Выполнить зад. 2 с. 132

Замежная мова

Урок 1.

Віды транспарту Планаванне маршруту

С.121, пр. 2а

С. 122, пр. 4а,4b

С.125, пр. 3а

C.123, пр. 4с

С.125, пр. 3b  

Урок 2.

Запрашэнне ў падарожжа

C. 126, пр. 2а

C.127, пр. 3а

С.128-129, пр. 4а, 4b

Урок 3.

Прыгоды барона Мюнхгаўзена. Інтэрв’ю з падарожнікам.

С.129, пр. 1а

С.130, пр. 1b, 1c

C.132, пр. 1а

С.135, пр. 3b

Матэматыка

Урок 1.

Ступень ліку з натуральным паказчыкам

С. 155 № № 49, 51, 52

Д/З: С. 155, № 55, 56

Урок 2.

Дзяленне з астачай

С. 154, №№ 44, 46, 47

Д/З: С. 154, № 43, 45

Урок 3.

НАД. НАК

С. 169, №№ 1, 2, 4

Д/З: С. 169, № 5, 6

Урок 4.

Прыметы дзялімасці

С. 158, №№ 7, 9, 11

Д/З: С. 158, № 8, 10

Урок 5.

Выразы. Ураўненні

С. 159, №№ 16, 17

С.160, № 19

Д/З: С. 160, № 18, 21

Сусветная гісторыя

Урок 1.

Хрысціянства ў Рымскай імперыі. Падзенне Заходняй Рымскай імперыі.

§28 – прачытаць. Скласці стужку часу “Жыццё  і смерць Ісуса Хрыста”

§29. Прагляд відэафільма “Древний Рим за 9 минут”

§28, пыт.1 пісьмова, паглядзець фільм “Хрыстос” (інтэрнэт)

Складанне плана да апавядання “Падзенне Заходняй Рымскай імперыі”

Урок 2

Абагульненне да раздзела “Старажытны Рым”. Практычны занятак

с.124-125 - прачытаць

С.125, зад.1,3 – пісьмова; зад.2 або 4 (на выбар)

Чалавек і свет

Экскурсія

 “Назіранне за прыродным аб’ектам сваёй мясцовасці”

Фізічная культура і здароўе

Працоўнае навучанне

Крыятыўная частка. Вышыўка “крыж”

Выканаць вышыўку крыж на схеме (памер 10 см на 5 см)

Выканаць вышыўку крыж на схеме (памер10 см на 5 см) Самастойна

Мастацтва

Жыллё сучаснага чалавека.

Падручнік. §32

АБЖ

Залік

http://horeva-sad.pruzhany.by/?cat=51&paged=4, азнаеміцца

АВР

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.