Новости проекта
Поздравляем с началом учебного года!

7 класс

Дата: 23 апреля в 11:26, Обновлено 23 мая в 12:31

25-29 мая 2020 г.

Прадмет

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял. Заданні для самастойнай работы

Дамашняе заданне. Форма прадстаўлення настаўніку выкананага задання

Беларуская мова

Урок 1.

Падагульненне і сістэматызацыя за год

С.248, пр.378, запоўніць табліцу

С.250, пр. 380

Урок 2.

Паўтарэнне

Пр.386, 387

Беларуская літаратура

Урок 1.

У.Караткевіч. “Балада пра князя Вычку, князя простых людзей”

Прачытаць твор, выпісаць устарэлыя словы з твора, растлумачыць іх пісьмова ў сшытку

Прачытаць артыкул “Пра баладу”

Урок 2.

Падагульненне па раздзеле “Мастацкая літаратура, публіцыстыка і навука”

Адказаць на пытанні с.229-230

Урок 3.

Паўтарэнне

Слоўнік літаратуразнаўчых тэрнімаў

Русский язык

Урок 1

Обобщение о частицах. Морфологический разбор частиц

§64

§64, упр. 497

Урок 2

Междометие как часть речи. Повторение изученного

§65-72

Русская литература

Внеклассное чтение А.Н. Б.Н.Стругацкие «Понедельник начинается в субботу». Повторение

А.Н. Б.Н.Стругацкие «Понедельник начинается в субботу».

Замежная мова

Урок 1.

Падрыхтоўка да тэста

C.264-265, пр. 1, 2

С.267, пр.4a

Урок 2.

Роля англійскай мовы ў нашым жыцці

Маё стаўленне да замежнай мовы

C.266, пр. 3а,b (чытаць, адказваць на пытанні)

С.269, пр. 2a

Урок 3.

Валодаць замежнай мовай — валодаць светам

С.269, пр. 3

Матэматыка

Урок 1.

Паўтарэнне. Паралельныя прамыя. Прыметы паралельнасці прамых

Геаметрыя. С. 92, № 136, 137

С. 92, № 135

Урок 2.

Паўтарэнне. Выразы і іх пераўтварэнні

Алгебра. С. 144, № 6, 8, 9

С. 144, № 10

Урок 3.

Паўтарэнне. Лінейныя ўраўненні  і  няроўнасці (27.05)

Алгебра. С. 252, № 7 а, 8

С. 252, № 5, 9

Урок 4.

Паўтарэнне. Сума вуглоў трохвугольніка. Задачы на пабудову

Геаметрыя. С. 127, № 216, 219

С. 127, № 218

Урок 5.

Паўтарэнне. Сістэмы  лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі

Алгебра. С. 302, № 5, 7

С. 302, № 3, 4

Інфарматыка

Работа з тэкстам

§26

Гісторыя Беларусі

Выніковае абагульненне

Сусветная гісторыя

Асманская імперыя.

Абагульненне “Усходнія цывілізацыі”

Пар.29 прачытаць; скласці кластар “Залаты век Сулеймана Пышнага”

С.213-215, пыт.4 вусна

Геаграфія

Абагульняючае паўтарэнне

Біялогія

Урок 1.

Ахова раслін

§46

Прачытаць §46, адказаць на пытанні

Урок 2.

Паўтарэнне

Фізіка

Урок 1.

Закон захавання механічнай энергіі. Рашэнне задач па тэме “Закон захавання механічнай энергіі”

§42

§42

Урок 2.

Выніковы занятак

Хімія

Практычная работа 6. Паўтарэнне

§27

Фізічная культура і здароўе

Працоўнае навучанне

Газоны і кветнікі.

Падручнік. С. 187-200

Мастацтва

Тэатр і музыка у  Старажытным Рыме.

Падручнік. §33

АБЖ

АВР

18-22 мая 2020 г.

Прадмет

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял. Заданні для самастойнай работы

Дамашняе заданне. Форма прадстаўлення настаўніку выкананага задання

Беларуская мова

Урок 1.

Выклічнік як часціна мовы, знакі прыпынку пры выклічніку

§ 49-50, пр.353(вусна)

Пр.354, 355, 364 (пісьмова)

§ 49-50, пр.358

Урок 2.

Пераход слоў з адной часціны мовы ў другую

§ 51, пр. 369, 370 (пісьмова)

Пр. 366 (вусна)

§ 51, пр. 371

Беларуская літаратура

Л.Дайнека “Меч князя Вячкі”

Прачытаць твор, Скласці цытатны план твора

Адказаць пісьмова на пытанні да твора

Русский язык

Урок 1.

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц

§61, 62

§61, 62, упр. 489

Урок 2.

Отрицательные частицы, их правописание и употребление

§63

§63, упр. 497

Русская литература

Р.Брэдбери «Каникулы»

Р.Брэдбери «Каникулы»

Выполнить зад.6 с. 247

Замежная мова

Урок 1.

Суперздольнасці чалавека

С.250, пр. 1а, b

С.251, пр. 2а,b

C.254-255, пр. 2а,3а

C.253, пр. 4

С. 255, пр. 3b

Урок 2.

На ўроку англійскай мовы

Урок англійскай мовы

С.256, пр. 1 (interview yourself)

С.258, пр. 3a,b

C.258, пр. 4а

С.259, пр. 6b, 7a

Урок 3.

Роля слоўніка ў вывучэнні англійскай мовы

Вывучэнне замежнай мовы

https://www.youtube.com/watch?v=V__uO0p5fhs   Словаўтварэнне: прыстаўка дзеясловаў re-; су- фіксы прыметнікаў -less, -ly, -ful; назоўнікаў -ness

C.261, пр. 2а, b

C.263, пр. 3а

С.264, пр. 5a

Матэматыка

Урок 1.

Рашэнне задач на пабудову

Геаметрыя. С. 164, №№ 280, 281

С. 164, № 282

Урок 2.

Рашэнне тэкставых задач пры дапамозе сістэмы лінейных ураўненняў

Алгебра. С. 292-293, табліца

С.294, №№ 4.139, 4.141

С. 298, № 4.167

Урок 3.

Складанне мадэлі рэальных працэсаў з дапамогай сістэм лінейных ураўненняў

Алгебра. С.295, №№ 4.144, 4.145

С. 298, № 4.170

Урок 4.

Паўтарэнне. Пачатковыя паняцці геаметрыі. Прыметы роўнасці трохвугольнікаў

Геаметрыя. С. 26, №№ 10, 12

С.26, № 11

Урок 5.

Рашэнне задач на рух

Алгебря. С.295, №№ 4.146, 4.147

С. 298, № 4.169

Інфарматыка

Аперацыі над аб'ектамі вектарнага віда­рыса. Групоўка. Аперацыі аб’яднання аб’ектаў

§25

§25, пытанні

Гісторыя Беларусі

Спробы палітычных рэформаў.

Культура

§27, прачытаць; скласці схему “Склад ўрада па Канстытуцыі 1793 г.”

§29 прачытаць; скласці ментальную карту “Культура на беларускіх землях 18 стст.”

§27, гіст.слоўнік, паведамленне пра Тадэуша Касцюшку, Якуба Ясінскага

Сусветная гісторыя

Кітай.

Індыя

§28 – прачытаць. Скласці логіка-смыславую схему “Кітай”

§29 – прачытаць; скласці разгорнуты план параграфа

§28, паглядзець відэаролік “Духоўнае і рэлігійнае жыццё сярэдневяковага Кітая” (юцюб);

§29, пыт.6,7 - вусна

Геаграфія

Геаграфічныя паясы і прыродныя зоны Еўразіі. Вышынная пояснасць у Гімалаях. Ахова прыроды

Раздзел 2. Тэма 8, § 31

Д/З: § 32

Біялогія

Урок 1.

Роля пакрытанасенных

§46

Прачытаць §46, адказаць на пытанні

Урок 2.

Ахова раслін

§41-45

Прачытаць §41-45, адказаць на пытанні

Фізіка

Урок 1.

Кінетычная энергія. Рашэнне задач па тэме “Кінетычная энергія”

§39

§39, пытанні

Урок 2.

Патэнцыяльная энергія. Разлік патэнцыяльнай энергіі. Рашэнне задач па тэме “Патэнцыяльная энергія”

§40, 41

§40, 41, пытанні

Хімія

Хімічныя ўласцівасці вады.Шчолачы. Л.д. 5 “Узаемадзеянне кіслот і шчолачаў”

§ 26-27

Прачытаць § 26-27, адказаць на пытанні, № 5,9

Фізічная культура і здароўе

Працоўнае навучанне

Падарункі. Афармленне падарункаў і выбар.

Падручнік. С. 173-179

Мастацтва

Залаты век літаратуры Старажытнага Рыма.

Падручнік. §32

АБЖ

АВР

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.