8 класс

Дата: 7 мая в 11:01, Обновлено 7 мая в 12:12

Заданні на перыяд з 30.04.2020 па 15.05.2020 г.

Беларуская мова

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

1

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле

С. 261, пытанні і заданні

2

Параўнальны зварот, знакі прыпынку пры ім

$ 52-53, пр.389, 393, 394

Беларуская літаратура

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

1

Драматычныя жанры. Жыццё і побыт  засцянковай шляхты ў камедыі Янкі Купалы “Паўлінка”

Прачытаць 1 акт камедыі, падрыхтаваць звязнае паведамленне ”З якой прычыны  Паўлінка і Якім Сарока сустракаюцца ў тайне ад бацыкоў

2

Процівастаўленне ў п’есе Янкі Купалы “Паўлінка” шляхецкай пыхлівасці і сялянскай кемлівасці

Каменціраванне тэксту з мэтай вызначэння ролі вобразна-выяўленчых сродкаў у стварэнні мастацкіх вобразаў

Русский язык

Темы уроков

Учебный материал

Домашнее задание

1

Обособленные члены предложения со значением уточнения, пояснения, присоединения

§39

2

Вводные слова, словосочетания, предложения

§40

3

Вводные слова, словосочетания, предложения

§40

4

Знаки препинания при обращении

§41

5

Предложения с междометиями

§41

Русская литература

Темы уроков

Учебный материал

Домашнее задание

1, 2

Литература второй половины ХХ века. Поэзия и проза 50-90-х годов. Н.А. Заболоцкий (2 ч.)

С.241-245

2 стихотворения наизусть (на выбор)

3

Р.И. Рождественский, Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцов

С.246-254

4, 5

Ю.П. Казаков «Голубое и зеленое» (2 ч.)

С.255-280

Замежная мова

Темы уроков

Учебный материал

Домашнее задание

1

Любімы пісьменнік

2

Інтэрв’ю з пісьменнікам

3

Міжнародны дзень кнігі

4, 5

Рэцэнзія на любімую кнігу. Мая думка аб прачытанай кнізе (2 г.)

6, 7

Кіно. Роля кіно ў нашым жыцці

Фільмы розных жанраў (2 г.)

Словаўтварэнне: суфіксы назоўнікаў -ion (-tion,

-sion, -ssion), -ment

8

Я люблю глядзець…

Матэматыка

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

Алгебра

1, 2

Квадратычная функцыя і яе ўласцівасці (2 г.)

Раздзел 3

3

Функцыя y=k/x (k≠0), яе ўласцівасці і графік

Раздзел 3, §17

4

Функцыя y=x2, яе ўласцівасці і графік

Раздзел 3, §18

5, 6

Функцыя y=|x|, яе ўласцівасці і графік

Раздзел 3, §19

7, 8

Функцыя y=Vx, яе ўласцівасці і графік

Раздзел 3, §20

Геаметрыя

1

Цэнтральны вугал

Глава 4, §27

2

Упісаны вугал

Глава 4, §27

3

Вуглы, якія ўтвораны хордамі, сякучымі і датычнымі

Глава 4, §28

4

Уласцівасць адрэзкаў хорд і датычных

Глава 4, §29

Інфарматыка

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

1

Тэхналогіі апрацоўкі тэкставых дакументаў.
Калонкі

§21.2

2

Табліцы

§22

Гісторыя Беларусі

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

1

Падзеі Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. у Беларусі. Абвастрэнне палітычнай сітуацыі ў Беларусі вясной-летам 1917 г.

§28

2

Абагульненне па раздзеле 2 “Беларусь у другой палове XIX пачатку XX ст.ст.

§29

Сусветная гісторыя

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

1

Абагульняючыя пытанні і заданні па раздзеле 4

С.179-180

2

Першая сусветная вайна. Прычыны вайны і ход ваенных дзеянняў 1914-1916 г.г.

§29

Фізіка

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

1

Люстры. Відарыс у плоскім люстры

§35

§35, пытанні

2

Праламленне святла

§36

§36, пытанні

3

Лінзы. Аптычная сіла лінзы

§37

§37, пытанні

4

Пабудова відарысаў у тонкіх лінзах

§38

§38, пытанні

5

Вока як аптычная сістэма. Дэфекты зроку. Акуляры

§39, 40

§39, 40, пытанні

Хімія

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

1

Растворы. Вада - універсальны растваральнік. Будова малекулы вады

§47

§47, №2, 4, 7

2

Растварэнне цвёрдых, вадкіх і газападобных рэчываў

§48

§48, №2, 4, 7

3

Якасныя і колькасныя характарыстыкі саставу раствораў

§49

§49, №2, 4, 7

4

Масавая доля растворанага рэчыва

§50

§50, №2

5

Малярная канцэнтрацыя растворанага рэчыва

§51

§51, №2

Біялогія

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

1

Разнастайнасць млекакормячых: першазвяры і сапраўдныя звяры, рукакрылыя і грызуны

§55-56

2

Драпежныя млекакормячыя. Капытныя млекакормячыя. Марскія млекакормячыя

§57-58

3

Хобатныя і прыматы. Сельскагаспадарчыя жывёлы

§60-61

4

Кантрольная работа №2

5

Роля млекакормячых у прыродзе і жыцці чалавека

§62

6

Экалагічныя групы жывёл

§63

Геаграфія

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

1

Бразілія

§52

2

Практычная работа №8 “Складанне характырыстыкі прыродных рэсурсаў Бразіліі як фактару яе эканамічнага развіцця”

карты атласа

3

Палітычная карта і насельніцтва Афрыкі

§53

4

Гападарка краін Афрыкі

§54

Фізічная культура і здароўе

Тэмы ўрокаў

Колькасць гадзін

Дамашняе заданне

1

Легкая атлетыка. Комплекс рухальнай гімнастыкі з прадметам

4

2

Футбол

5

- правілы спаборніцтва па футболе

2

- размінка (на прыкладзе футбола)

3

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.