Новости проекта
Поздравляем с началом учебного года!

9 класс

Дата: 7 мая в 12:48, Обновлено 23 мая в 12:40

25-29 мая 2020 г.

Прадмет

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял. Заданні для самастойнай работы

Дамашняе заданне. Форма прадстаўлення настаўніку выкананага задання

Беларуская мова

Урок 1.

Падагульненне і сістэматэзацыя за год

Пр.283,286

Пр. 288

Урок 2.

Паўтарэнне

Пр.292,293

Беларуская літаратура

Урок 1.

Падагульненне вывучанага за год

С.260-262 (адказы на пытанні, пісьмова)

Урок 2.

Паўтарэнне

 Слоўнік літаратуразнаўчых тэрнімаў

Русский язык

Русская литература

А.Азимов «Двухсотлетний человек». Повторение

С.289-295

Замежная мова

Урок 1.

Стаўленне да спісвання ў школе

Урок на ўсё жыццё

C.265, пр. 1,2а

С.267, пр. 2b

C.270, пр. 1а, 1b

С. 271-273 2b, c

С.269, пр. 5b

C.273, пр. 4

Урок 2.

Да пабачэння, школа

С.274 пр. 1а

С.274, пр.2

С.274, пр. 1с

Урок 3.

Мае планы на лета

С.276, пр. 3с

(What are your plans for the summer?)

Матэматыка

Інфарматыка

Мадэліраванне ў задачах праектавання будынкаў. Мадэліраванне руху матацыкла

§27, 28

Грамадазнаўства

Выніковае абагульненне

С.209, пыт 1 (табліца) пісьмова

Сусветная гісторыя

Урок 1.

Абагульненне”Краіны свету  пасля Другой Сусветнай вайны”

Сачыненне-разважанне “Урокі 20-го стагоддзя”

Сачыненне-разважанне  “Урокі 20-го стагоддзя”

Урок 2

Абагульненне”Краіны свету  пасля Другой Сусветнай вайны”

Скласці прэзентацыю “Выдатныя гістарычныя дзеячы Навейшага часу”

Геаграфія

Урок 1.

Мінск—сталіца Беларусі

Тэма 7. § 49

Д/З: § 49

Урок 2.

Магілёўская вобласць

Тэма 7. § 50

Д/З: § 50

Біялогія

Урок 1. Вышэйшая нервовая дзейнасць

Раздзел 13. § 48

Д/З: § 48

Урок 2.

Сон і сны

Раздзел 13. § 49

Фізіка

Урок 1.

Карэкцыя ведаў. Паўтарэнне раздзела “Асновы кінематыкі”

§1-14

§15-24

Урок 2.

Паўтарэнне раздзела “Асновы дынамікі”. Выніковыя заняткі

§15-24

Хімія

Урок 1.

Хімія вакол нас

§49

Прачытаць §49, адказаць на пытанні, № 5,9

Урок 2.

Хімія і ахова навакольнага асяроддзя

§50-51

Фізічная культура і здароўе

Працоўнае навучанне

Крэатыўная частка. Выкананне арганайзера для рукаделля.

Дадатковы матэрыял.

Мастацтва

АБЖ

АВР

18-22 мая 2020 г.

Прадмет

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял. Заданні для самастойнай работы

Дамашняе заданне. Форма прадстаўлення настаўніку выкананага задання

Беларуская мова

Урок 1.

Сінтаксіс як раздзел граматыкі, яго асноўныя адзінкі, іх характарыстыка

пр.264(вусна)

Пр.265,266,267(пісьмова)

пр.270

Урок 2.

Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі і марфалогіі

 пр. 275, 276,277 (пісьмова)

Пр. 278 (вусна)

Пр. 279(пісьмова)

Беларуская літаратура

Урок 1.

Я.Янішчыц. Тэма кахання ў лірыцы

Прачытаць верш “Ты пакліч мяне, пазаві…”, вызначыць мастацкія тропы ў вершы, запісаць

Скласці мульмедыйную прэзентацыю “Творчая індывідуальнасць Л.Геніюш”

Урок 2.

Я. Янішчыц. Тэматычная палітра лірыкі

Прачытаць вершы “Не воблака, а проста аблачынка, “Чаму ніколі не баюся я…”, “Любоў мая…”

Выканаць творчае заданне № 10 вучэбнага дапаможніка

Русский язык

Урок 1.

Контрольный диктант

Урок 2.

Синтаксический разбор предложений с прямой речью. Обобщение изученного о видах чужой речи

С. 206-208

Упр. 362

Русская литература

В.Г.Распутин «Пожар»

С.285-288

Прочитать повесть А.Азимова «Двухсотлетний человек»

Замежная мова

Урок 1.

Планы на будучыню

С.260, пр. 1а

С.261, пр. 2а, 2b

C.262, пр. 3a,b,

Урок 2.

Магчымасці далейшай адукацыі

C.262, пр. 3d

С.262, 4a

С.263, 4c

Урок 3.

Вучоба ў школах іншых краін

С.263, пр. 1a,b

С.264, пр. 2a

С.264, пр. 2b

С.264, пр. 3

Матэматыка

Інфарматыка

Знаёмства з 3D-рэдактарам

§26

§26

Грамадазнаўства

Абагульненне па раздзеле “Чалавек у свеце культуры”

С.207, пыт. 2 (табліца) пісьмова

С. 207- 208, пыт.1, 3, 5,7 – вусна

Сусветная гісторыя

Урок 1

Краіны Лацінскай Амерыкі. Абагульненне”Краіны Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі пасля Другой Сусветнай вайны”

§46 прачытаць; гіст. слоўнік, разгорнуты план параграфа

С. 242, пыт.1,3 вусна

§46, работа з атласам, гістарычнымі дакументамі.; табліца “Лакальныя войны і канфлікты”

С.242, зад.4 вусна

Урок 2.

Абагульненне”Краіны Азіі, Афрыкі Лацінскай Амерыкі пасля Другой Сусветнай вайны”

С.242, зад.5 вусна

С.242 , зад.5,7 вусна

Геаграфія

Урок 1.

Гродзенская вобласць

Тэма 7. § 47

Д/З: § 47

Урок 2.

Мінская вобласць

Тэма 7. § 48

Д/З: § 48

Біялогія

Урок 1.

Органы размнажэння. Палавыя клеткі

Раздзел 12. § 46

Д/З: § 46

Урок 2.

Апладненне. Цяжарнасць. Уплыў алкаголю, нікаціну і таксічных рэчываў на развіццё плода. Роды

Раздзел 12. § 47

Д/З: § 47

Фізіка

Урок 1.

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па раздзеле «Законы захавання»

Паўт. § 31-36

§ 31-36

Урок 2.

Кантрольная работа № 4 па раздзеле «Законы захавання»

Хімія

Урок 1.

Прымяненне металаў і сплаваў. Абагульненне

§49

Прачытаць §49, адказаць на пытанні, № 5,9

Урок 2.

Хімія вакол нас

§50-51

Прачытаць §50-51, адказаць на пытанні, № 5,9

Фізічная культура і здароўе

Працоўнае навучанне

Інтэр’ер нашага дома.

Падручнік. С.190-198

Мастацтва

АБЖ

АВР

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.